Wil je lid worden bij onze vereniging? Gebruik dan dit formulier om je aan te melden.

De aanmelding voor het lidmaatschap geldt voor een halfjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende halfjaar.

De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering elk jaar vastgesteld en indien gewijzigd vastgelegd in de notulen van deze vergadering. De contributie (á €100,00) wordt in twee termijnen (juni en november) geïnd door de penningmeester door middel van een automatische incasso (vanaf IBAN-nummer: NL26 RABO 037 487 4808 ten name van Loopgroep Huissen).

Vanzelfsprekend zijn de door jou verstrekte gegevens alleen bestemd voor de ledenadministratie van onze vereniging en worden zij nooit zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

  heermevrouw

  rekeningnummer*

  lidmaatschap per*

  activiteit*
  hardlopenNordic walkingsportief wandelen

  eigen risico*

  Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient u uw akkoord te geven voor de gegevens die wij van u opslaan. Gegevens welke wij van u opslaan zijn: uw naam en uw e-mailadres.

  * verplichte velden