Buitenmensen bewegen buiten in weer en wind. Wij zijn buitenmensen die met de wind in de haren op weg zijn naar een grotere fitheid en daarvoor hardlopen, sportief wandelen of Nordic walken.

Bewegen bij Loopgroep Huissen geeft al sinds 1986 het nodige plezier en vormt  een fysieke en mentale uitdaging. Ga je eigen uitdaging aan en voel je fit. Sedert 2002 is Loopgroep Huissen een vereniging en gevestigd in Huissen. Voor hardlopen, sportief wandelen en nordic walken bieden onze (KNAU) gecertificeerde trainers voor elk sportief niveau een afwisselend en verantwoord pakket aan trainingen.

Lidmaatschap

De aanmelding voor het lidmaatschap geldt voor een halfjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende halfjaar.

Contributie

De contributie (á €100,00) wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en indien gewijzigd vastgelegd in de notulen van deze vergadering. De contributie wordt in twee termijnen (juni en november) geïnd door de penningmeester door middel van een automatische incasso (vanaf IBAN-nummer: NL26 RABO 037 487 4808 t.n.v. Loopgroep Huissen).

Wil je wat sfeer proeven? Dat kan, Loopgroep Huissen biedt de mogelijkheid om een maand in de gewenste tak van loopsport (gratis) mee te trainen. Geef je hier op!