Doel

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de (hard) loopsport. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroeps (hard) loopsport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. Oefening van de leden en aspirant-leden te verzorgen;
  2. Evenementen op het gebied van de (hard) loopsport te organiseren;
  3. De nodige voorwaarden te scheppen en in stand te houden ten behoeve van vorenstaande.

Missie

Loopgroep Huissen wil laagdrempelig de loopsport, in onder andere de volgende verschijningsvormen hardlopen, wandelen, nordic walking en trailrun, in Huissen en nabije omgeving aanbieden en promoten, waarbij plezier, gezelligheid, gezondheidsbevordering en sociale binding voorop staan. Daarnaast wil Loopgroep Huissen door middel van aantrekkelijke trainings- en wedstrijdvormen de best mogelijk begeleiding bieden, waarbij rekening wordt gehouden met het ambitieniveau van elke sporter van beginner tot (ver)gevorderden.

Visie

Onze visie: “Loopgroep Huissen staat een autonome, stabiele ontwikkeling voor waarbij de loopactiviteiten voor alle leden leiden tot sportief en sociaal plezier in en om Huissen”. Voor de continuïteit, vitaliteit en dynamiek van de vereniging en om de ambities van de vereniging te kunnen realiseren is het van belang, de vereniging op bestuurlijk vlak verder te ‘professionaliseren’ middels het formeren van diverse commissies, dat de vereniging voor zowel jongere- als oudere leden interessant blijft. Betrokkenheid van leden vergroten door hen te betrekken bij het opzetten van evenementen. Dit betekent dat de vereniging de komende jaren gaat investeren in het verbeteren van de organisatie, communicatie, borging van de technische begeleiding en het werven van nieuwe (jongere) leden.