Het bestuur wordt gekozen tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV). De bestuursperiode loopt van 1 april 2018 tot en met 1 april 2021. In het bestuur zitten: