Privacy verklaring

Privacy verklaring Loopgroep Huissen

De Loopgroep Huissen streeft ernaar trainingen van een hoge kwaliteit te leveren aan haar (aspirant)leden. Respect voor de privacy van onze leden en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van de Loopgroep Huissen. Hierna vindt je algemene informatie over hoe wij met je gegevens omgaan en waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

Gebruik aanmeldingsgegevens

Om lid te worden of om deel te kunnen nemen aan onze trainingen vragen we je een aanmeldingsprocedure te doorlopen. Hierbij wordt je gevraagd om een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres, medische gegevens en bankrekeningnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om met je te communiceren over activiteiten van de vereniging, om gezondheidsrisico’s bij de trainingen tot een minimum te beperken, om te factureren en om automatisch incasso mogelijk te maken.

Medische gegevens

De medische gegevens beperken zich tot het vernoemen van aandoeningen en medicijngebruik die invloed kunnen hebben op je sportieve prestaties. Onze trainers gebruiken deze gegevens om eventuele gezondheidsrisico’s van individuele deelnemers bij de sportbeoefening te minimaliseren.

E-mailadres

Je e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om te kunnen communiceren en om je op de hoogte te houden van activiteiten die de Loopgroep Huissen organiseert of waaraan de Loopgroep Huissen deelneemt. 

Beveiliging

De Loopgroep Huissen besteed veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van je gegevens.