Contributie

De contributie bedraagt € 100,00 per jaar. De contributie wordt in 2 keer (medio juni en november), door middel van automatische incasso, geïnd door de penningmeester. De incasso wordt gedaan vanaf IBAN-nummer: NL26 RABO 037 487 4808 t.n.v. Loopgroep Huissen