Lid worden

Wil je lid worden bij onze vereniging? Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden.

De aanmelding voor het lidmaatschap geldt voor 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende jaar.

De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering elk jaar vastgesteld en indien gewijzigd middels een brief aan de leden medegedeeld. De contributie wordt geïnd via een automatische incasso.

Vanzelfsprekend zijn de door jou verstrekte gegevens alleen bestemd voor de ledenadministratie van onze vereniging en worden zij nooit zonder uw toestemming aan derden doorgegeven. Je kunt hieronder aangeven of je wel of geen toestemming geeft om je naam en adresgegevens te verspreiden onder de leden.

Inschrijfformulier